Skip to main content

Naast zijn werk als consultant EHDO biedt Frans, als Supply Chain Adviseur van de UC Group,

een pragmatische aanpak en de tools aan voor een gevalideerde analyse en implementatie van een duurzaamheid strategie, reductie van CO2 en rapportageverplichting.

De (geselecteerde) SDG-doelen versterken de duurzame business case van de onderneming. SDG’s, Sustainable Development Goals oftwel Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (zie afbeelding) zijn in 2015 door de Verenigde Naties gepresenteerd als het kompas naar een

duurzamere wereld in 2030, o.a. door het tegengaan van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Uit de praktijk blijkt dat bedrijven weinig kennis hebben van nieuwe EU-regelgeving die op hen afkomt. Ook de nieuwe CSRD-richtlijn is bij velen onbekend, terwijl die van groot belang is voor hun continuïteit in de toekomst.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), voortvloeiend uit de European Green Deal, stelt bedrijven verplicht om vanaf 2024 over hun duurzaamheidsbeleid te rapporteren. Met als doel om uiteindelijk de negatieve impact van de economische

activiteiten stevig te verkleinen en de positieve impact flink te vergroten.

En dit geldt zeker ook voor veel bedrijven op ons mooie eiland van Goeree-Overflakkee!

Frans stelt vast dat de grootste pijnpunten voor bedrijven zijn:

– de onduidelijkheid over het stellen van doelen

– het gebrek aan kennis van de nieuwe regelgeving

– het vergaren van data voor de verplichte rapportages

– het opzetten van methodes om te rapporteren

Kortom, in zijn algemeenheid ontbreekt het bij de bedrijven aan een efficiënte aanpak.

Is uw onderneming klaar voor de aankomende verplichtingen in het kader van de CSRD-wetgeving?

Voor meer informatie, advies en/of een intakegesprek, check dan de website van UC-Group link en Frans link of bel 06-12602746.’