Skip to main content

De laatste Open Coffee 2022 zit erop

GOEREE-OVERFLAKKEE – Voor GO-Linked was het vrijdagmorgen 2 december jl. alweer de laatste
Open Coffee die dit jaar gehouden werd. Zo’n veertig regionale zzp’ers en andere ondernemers
waren bijeen om met elkaar kennis te maken, of om bestaande banden aan te halen. Ditmaal was
het kantoor van SRL Accountants & Belastingadviseurs plaats van handeling. SRL-partner Rudi
Koster heette zijn gasten welkom op de nieuwe locatie waar het kantoor sinds twee maanden
gevestigd is, aan Rottenburgseweg 25 te Middelharnis.

Tekst en foto’s: Villerius Tekstproductie & Fotografie

GO-Linked is een eilandelijk netwerk van en voor ondernemers, zzp’ers, bestuurders en
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Het doel van GO-Linked is het
ondernemerschap en ondernemersorganisaties op Goeree-Overflakkee te bevorderen en met elkaar
te verbinden, zodat dit op een positieve wijze geborgen blijft. Daarvoor organiseren de
initiatiefnemers Mirlande Besemer en Maureen van Leeuwen regelmatig netwerkbijeenkomsten. Eén
van die bijeenkomsten is de Open Coffee, die zo’n vijf keer per jaar bij telkens een andere
ondernemer op Goeree-Overflakkee wordt gehouden. Een ontmoetingsplaats waar
laagdrempeligheid en een ontspannen sfeer bewust hoog in het vaandel wordt gehouden. De Open
Coffee is er vooral voor zzp’ers en startende of jonge ondernemers, maar anderen die zich bij het
ondernemersleven betrokken voelen zijn even goed welkom.

Pitchers
Zoals gebruikelijk tijdens een Open Coffee wordt er niet alleen genetwerkt, maar worden er ook
enkele pitches gehouden. Ditmaal waren het er twee.
Eerst kreeg gastheer Rudi Koster van SRL Accountants en Belastingadviseurs (www.srlaccountants.nl)
gelegenheid om kort iets over zijn bedrijf te vertellen. Na 25 jaar aan de Langeweg te Sommelsdijk
gevestigd te zijn geweest is het kantoor ruim acht weken geleden verhuisd naar het
kantorencomplex aan de Rottenburgseweg te Middelharnis, waarin ook COAS en de Rabobank
gevestigd zijn. Niet alleen in Middelharnis, maar ook in Strijen en in Rotterdam heeft SRL
kantoorvestigingen. “Uniek aan onze dienstverlening zijn de laagdrempeligheid en onze korte lijnen”,
gaf Koster aan, “en dat we voor álle vakgebieden, tot en met de AFM-vergunning toe, specialisten in
huis hebben”. De dienstverlening van SRL richt zich op middelgrote en kleinere bedrijven en varieert
van accountancy tot belastingzaken en van (salaris)administratie tot en met advies en audit toe.
Daarna vertelde Frans Bruin, als nieuwe vriend van GO-Linked, iets over zíjn onderneming: Business
Consultancy EHDO. EHDO staat voor ‘eerste hulp bij duurzaam ondernemen’. Daarnaast is Frans
werkzaam voor UC Group (www.ucgroup.nl). Beide ondernemingen zijn actief op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. “De wereld, Nederland en ook
Goeree-Overflakkee is kwetsbaar door klimaatveranderingen”, zo legde Frans uit. “Daarom hebben
de Verenigde Naties in 2015 zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd, met de
ambitie in 2030 de wereld leefbaarder te hebben gemaakt. MKB’ers zullen dan ook meer en meer
bevraagd en gecontroleerd worden op de impact die hun onderneming heeft op de totale keten.”
Vanuit zowel Business Consultancy EHDO als de UC Group helpt en ondersteunt Frans het klein- en
grootbedrijf bij het ontwikkelen en implementeren van duurzaam beleid waarmee een onderneming
aan de hand van gekozen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aan de slag wil.
Na de pitches was er ruimschoots gelegenheid tot netwerken. Voor GO-Linked dus voor het laatst in
dit jaar.

Vrienden van GO Linked
GO-Linked kent geen leden maar vrienden, die voor € 85 per jaar via het netwerk promotie kunnen
maken voor de eigen organisatie en tegelijkertijd het voortbestaan en de activiteiten van GO-Linked
steunen. Wie zich als Vriend wil aansluiten bij GO-Linked, kan dit doen via www.go-linked.nl.


Tijdens de laatste Open Coffee voerden Rudi Koster (linksonder), Frans Bruin (linksboven) en
Maureen van Leeuwen en Mirlande Besemer (rechtsboven) het woord.

Laagdrempeligheid en een ontspannen sfeer worden bij GO-Linked bewust hoog in het vaandel
gehouden.