Skip to main content

Karin van Toor – Musica EduArta

Van Pianoschool naar Musica EduArta

Laten zien wat je mogelijkheden zijn. Daarvoor ga ik zowel binnen mijn les- als coachingspraktijk. 

Binnen mijn lespraktijk piano bleken ook hoogbegaafde kinderen meer te leren dan pianoles alleen. Hier leren zij o.a. vaardigheden, leren leren, fouten durven maken en doorzetten. Door de bewogen schoolperiode van mijn eigen jongens ben ik met mijn ervaring mij verder gaan verdiepen in hoogbegaafdheid.

In eerste instantie bij Novilo om te vervolgen aan de Radboud Universiteit waar ik de ECHA opleiding volgde. Door mijn onderzoek naar de meerwaarde van muziek voor hoogbegaafde kinderen kwam ik tot de methode M.U.S.I.C. waarmee ik muziek, kunst en creativiteit kan inzetten om de mogelijkheden van hoogbegaafden zo optimaal mogelijk in te zetten en onderpresteren te keren of te voorkomen.

Muziek blijkt een geweldig middel om te werken aan de mindset, de uitdaging aan te durven gaan, leerstrategieën te ontwikkelen en dit te implementeren in de school (werk)- en de thuissituatie.
Naast mijn pianopraktijk heb ik dan ook een coachingspraktijk en dit geïntegreerd in Musica EduArta waarbij ik vooral creatief hoogbegaafden, hun ouders en school begeleid, informeer en adviseer.
Musica EduArta biedt training en coaching gericht op hoogbegaafdheid, onderpresteren, motivatie, faalangst, gedragsproblemen, leren leren en persoonlijke ontwikkeling door muziekonderwijs, educatie, creativiteit en de unieke methode M.U.S.I.C.

 

Meer weten of van gedachten wisselen?


Website: www.musicaeduarta.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/karinvantoormusicaeduarta
Instagram: www.instagram.com/karin_van_toor
Facebook:www.facebook.com/Moeders-van-hoogbegaafde-kinderen-319452161422708
Facebook: www.facebook.com/Pianoschoolandmore
Mail:
karin@musicaeduarta.nl