Skip to main content

GOLinked is een initiatief die als doelstelling heeft om het ondernemerschap binnen Goeree-Overflakkee op allerlei manieren met elkaar te verbinden en te bevorderen. Daarvoor organiseert GOLinked regelmatig bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor alle ondernemers, zowel van binnen Goeree-Overflakkee als van buiten. Ook bestuurders en andere maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom op de bijeenkomst. Daarbij is GOLinked de vaste organisator van het succesvolle Open Coffee concept: Open Coffee Goeree-Overflakkee, die met een frequentie van vijf maal per jaar gehouden wordt, iedere keer op een andere locatie én andere gemeente binnen Goeree-Overflakkee.  Wij beogen met het netwerken dat de verbindingen tussen diverse ondernemersorganisaties op een positieve manier geborgen blijft en waar mogelijk verbeterd wordt. GOLinked vraagt geen lidmaatschap, maar wordt gefinancierd vanuit sponsorbijdragen en eventuele inkomsten vanuit bijeenkomsten. Indien gewenst is het mogelijk ‘Vriend van GOLinked’ te worden voor 85 euro per kalenderjaar.